O nas


Nasza Mała Ojczyzna, Nasza Wspólna Sprawa

Codziennie, gdy włączamy radio, telewizor lub zaczynamy czytać gazetę – ogarnia nas to samo uczucie: o naszej codzienności decydują zawsze jacyś „oni” – nigdy „My”. A przecież to jest nasze życie, nasza wieś, nasza gmina, miasteczko czy miasto. To My powinniśmy decydować o naszym życiu. To My chcemy być dumni ze swojej okolicy, swojego miejsca zamieszkania – ze swojej Małej Ojczyzny.

Czy istnieje na to sposób? Tak, o ile będziemy umieli się zorganizować i działać na rzecz najbliższego otoczenia.

Nie chodzi tu o wielkie sprawy, którymi musi zajmować się Parlament czy Prezydent. Chodzi o postawę obywatelską; w stosunku to miejsca gdzie mieszkamy – tej najbliższej nam części Ojczyzny. To tutaj żyjemy, wychowujemy dzieci, cieszymy się, martwimy i umieramy. To tę przestrzeń dzielimy z najbliższymi i z sąsiadami. To tutaj chcemy świadomie, jako obywatele, współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o teraźniejszości i przyszłości. Niech następne pokolenia bedą dumne z nas i otoczenia jakie im pozostawimy.

To jest właśnie najtrudniejsza forma patriotyzmu. Tutaj naprawdę wszystko zależy od nas. To my decydujemy o tym, czy będziemy wyrzucali śmieci do lasu, palili trujące paskudztwa w swoich piecach lub bezczynnie patrzyli, jak robią to inni. To My decydujemy o tym, czy będziemy się troszczyć o dobro wspólne czy tylko o własny interes według zasady „moja chata z kraja”.

Grupa mieszkańców, którzy chcą działać na rzecz wspólnego dobra zawiązała stowarzyszenie pod nazwą „Wspólnota Tartak Brzózki”. Chcemy, poprzez własny przykład, zachęcić mieszkańców do działania na rzecz naszej wsi i naszej Gminy.

Osiemnaście osób – tyle jest nas dziś. Mamy nadzieję, że będzie nas dużo wiecej. Działamy społecznie – co oznacza, że nie bierzemy za to pieniędzy.

A po co? – a po to żeby nasza wieś i region były czyste, piękne i bezpieczne; aby mieszkańcy nie byli anonimową grupą lecz przyjazną społecznością, w której jeden może liczyć na drugiego; aby wszystkim chciało się zabiegać o lepsze warunki życia i sąsiedzkie relacje; abyśmy wspólnie stworzyli sobie i swoim rodzinom warunki do przyjemnego i wartościowego spędzania wolnego czasu.

Wszystkich, którym te cele są bliskie zapraszamy do współpracy.